fri att använda
//Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete

Ferieungdomar utför uppdrag

I år har många ungdomar sökt feriearbete i Torsås kommun. Det är mycket glädjande!

Utifrån pandemin i samhället kommer vi ha ett annat upplägg för feriearbetande ungdomar i år. Kommunen följer SKR:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför endast  ”egna” platser. Detta för att på så sätt kunna säkerhetsställa arbetsmiljön för våra ungdomar. Det betyder att föreningar och ideella organisationer har feriearbetande ungdomar enbart i kommunens egen regi.

Två grupper med varsin handledare skapas. Grupperna utgår ifrån arbetsmarknadsenheten. Handledaren ansvarar för max fyra ungdomar/halvdag.

Föreningar och ideella organisationer kan skicka ett ”uppdrag” till ungdomsjobb@torsas.se. Där tar de ställning till om och när ungdomarna kan utföra uppdraget, vilket ska vara både rimligt och corona-säkrat. Återkoppling sker löpande.

Grupperna åker runt i Torsås kommun för att utföra uppdragen.

Kontakta via mail: ungdomsjobb@torsas.se i ett så tidigt skede som möjligt för att underlätta planeringen för dessa grupper. Aktuella veckor är veckorna 26- 31.

Tillsammans kan vi möjliggöra för våra ungdomar i Torsås kommun, att få ett sommarjobb 2021.

Vid eventuella frågor kontakta:
Johan Ceedigh, Arbetsmarknadsenheten 0486–33574
Karin Wennerberg, Öppenvården 0486–33649