Fågelinfluensa
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Fågelinfluensa

Den skrattmås som i förra veckan skickades in till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för provtagning har nu bekräftats vara smittad med fågelinfluensa.

Det ska röra sig om samma influensavirus som tidigare påträffats bland döda fåglar i Kalmar kommun.

Fågelinfluensa kan spridas till tamfåglar. Ägare till exempelvis höns bör därför ge sina fåglar vatten och mat inomhus för att inte locka till sig vilda fåglar som kan bära på smittan.

Läs på länsstyrelsens hemsida för mer information: Länsstyrelsen.se

Du kan kontakta kommunen om du hittar en död eller sjuk fågel på kommunal mark.
E-post: info@torsas.se
Telefon: 010-35 33 100