fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Eldningsförbudet upphör att gälla 2023-08-02, kl 12:00

Föreskrift om eldningsförbud upphör att gälla

Torsås kommun beslutar att 2023-08-02 , klockan 12:00 upphäva beslut om eldningsförbud i Torsås kommun.

Bakgrund

Torsås kommun beslutar med stöd av 10 kap 1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor och 2 kap 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor om att upphäva eldningsförbud.

Beslutet innebär att kommunens övriga lokala förskrifter ska följas, gällande eldning inom detaljplanerat område och bebyggelse.

Räddningstjänsten Sydost gör, med stöd av SMHI:s prognos för brandrisk i skog och mark och allmänna väderleksprognos, bedömningen att riskerna för bränder nu allmänt är och kommer att vara måttliga de närmaste dagarna. Situationen motiverar därför inte fortsatt eldningsförbud i Torsås kommun.