Eldningsförbud i detaljplanelagt område!
//Bo, miljö och trafik /Utvalda nyheter

Eldningsförbud i detaljplanelagt område!

Tänk på att det från och med 1:a maj till den 30:e september är eldningsförbud när det gäller löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan.

Läs mer här! https://www.torsas.se/bo-miljo-trafik/avfall-och-atervinning/eldning-av-avfall/