Påminnelse: Ekonomiskt understöd inför julen
//Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Påminnelse: Ekonomiskt understöd inför julen

Till julen står understöd ur Nils Hellings minnesfond till förfogande för utdelning till ekonomiskt behövande personer bosatta inom Emmaboda, Vissefjärda, Arby, Hagby, Halltorp, Hossmo, Karlslunda, Ljungby, Mortorp, Voxtorp, Nybro, Madesjö, Oskar, S:t Sigfrid, Örsjö, Torsås och Kalmar församlingar.

Detta innebär att julgåva endast lämnas till personer med en årsinkomst som understiger fyra prisbasbelopp (210 000 kr år 2023), för varje extra person som lever i hushållet ökas detta belopp med 52 500 kr. I första hand delas julgåvor ut till ensamstående med barn.

Ansökningstiden är 9 oktober- 12 november 2023, ansökningar som inkommer före eller efter denna ansökningstid behandlas inte. Endast denna ansökningsblankett gäller:
Ansökan Helling 2023

Äldre blanketter, liksom ofullständiga blanketter eller blanketter som saknar begärda bilagor, behandlas inte.

Styrelsen för Häradshövding Nils Hellings minnesfond sammanträder i slutet av november och de personer som tilldelas julgåva får besked om detta genom utbetalning till angivet konto i början av december månad, de sökande som inte erhållit någon julgåva får inget skriftligt besked om detta.