fri att använda
//Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

EFS-projekt motarbetar utanförskap


Kalmar län har beviljats 24 miljoner i ESF-bidrag inom området ”Insatser till arbetslösa i Småland/öarna” till projektet SIA.

SIA står för Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet. Målgrupperna för projektet är personer som befinner sig i ett utanförskap eller som riskerar att hamna i utanförskap.

Genom tidigare arbetsmarknadsprojekt Samverkan Leder till Arbete och Fortsatt Samverkan Leder till Arbete finns en väl upparbetad bas sett till att driva projekt tillsammans. SIA använder erfarenheterna och den stärkta samverkan som de tidigare projekten byggt upp. I det här projektet ska vi lokalt arbeta fram en stärkt samverkan med skolan, socialtjänsten och den idéburna sektorn.

Torsås kommun kommer att jobba för att utveckla samarbetet inom Arbetslivscentrum, socialtjänst och skola. Projektet jobbar också med att utveckla och implementera hållbara arbetssätt och metoder för att öka anställningsbarheten hos personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunens metoder har fokus på hälsofrämjande, kompetenshöjande och språkutvecklande aktiviteter.

Projektet fungerar som en länsövergripande struktur för att driva utvecklingen av arbetsmarknadsarbetet i länets kommuner. Kommunförbundet Kalmar län är projektägare, medverkande är 11 av länets 12 kommuner samt Försäkringskassan, Rädda Barnen region syd, Fryshuset Småland/öarna, Region Kalmar län, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen. Arbetet är i gång och pågår fram till januari 2026.

Mer information här:  SIA- Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet