Distansundervisning vecka 9 för årskurs 7, 8 och 9
//Utbildning och förskola

Distansundervisning vecka 9 för årskurs 7, 8 och 9

Med anledning av rådande restriktioner har Bildningsnämnden i Torsås kommun den 24 februari 2021 beslutat att undervisning vid kommunens högstadieklasser ska ske på distans. Beslutet gäller fram till och med den 5 mars 2021 och därefter sker undervisningen på plats för samtliga årskurser om inget förändras som ändrar beslutet.

Grundsärskolans elever ska komma till skolan som vanligt.
Skollunchen ersätts med matlåda. Anmälan till matlåda görs här.
Vid frågor angående skollunchen kontakta kostchef Elinor Hammare tfn. 0486 33448
Elever som känner sig otrygga med distansundervisning eller inte har tillgång till internetuppkoppling har möjlighet att vara på skolan. Detta då i överenskommelse med sin mentor.