fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Utvalda nyheter

Cykelbron vid Valfridsbo stängs av 2/10

Från och med 2/10  kommer gång- och cykelbron vid Valfridsbo att vara avstängd på grund av reparation.

Hänvisningsskyltar för annan genomfart kommer att sättas upp på måndag 2/10. Beroende på väderleken så kan vi i dagsläget inte säga exakt när reparationen är klar, förutom byte av brodäck så ska även fyra brobalkar rengöras och målas om.

Seab AB som utför reparationen och slutdatum kommer att meddelas via Torsås kommuns hemsida när vi vet mer.

Uppdatering 26 oktober:

I samband med att Seab AB påbörjade renoveringen upptäcktes det att järnbalkarna under bron var i sämre skick än vi befarat så dessa kommer att bytas ut, vi inväntar leverans av nya järnbalkar därav att renoveringen av bron ännu inte är klar.