Business Sydost 22 – samverkan utvecklar Sydost
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Business Sydost 22 – samverkan utvecklar Sydost

En grupp företagare i Karlskronaregionen har i kölvattnet av pandemin identifierat ett stort behov av nya sätt att mötas och nya sätt att göra affärer. Karlskrona och Kalmar kan tillsammans ge varandra draghjälp, och med företagarandan i Torsås kan nästa steg tas för en utveckling i sydöstra Sverige.

Hör om Business Sydost 22 på P4 Radio Kalmar, 16 februari

– Vi ser stora tillväxtmöjligheter i den sydöstra hörnan av Sverige. Samverkan är nyckeln. Vi vill därför skapa en ny intressant mötesplats med tillhörande nätverk så att små- och medelstora kan göra fler och större affärer i sydost, säger projektledaren Maria Nilsson.

De tre kommunerna Kalmar, Torsås och Karlskrona ser också möjligheterna att utveckla samverkan över länsgränsen och kommer att samverka med projektet. Uppstarten av Business Sydost 22 sker den 12-13 oktober 2022 i Brinova Arena Karlskrona. Planen är sedan att företagarna möts i Hatstore Arena Kalmar under 2023.

– Vi är ett antal företagare som vill bidra till att få hjulen att rulla igen genom att skapa mötesplatser med fokus på försäljning. Vi tror att axeln Karlskrona – Kalmar är en outnyttjad resurs och möjlighet som kan bidra till utveckling och tillväxt i sydostregionen, säger Peter Adaktusson, en av initiativtagarna.
– Temat för Business Sydost 22 blir i år digitalisering och förutom mötesplatsen i oktober skall ett antal spännande nätverksträffar arrangeras, avslöjar projektledare Maria Nilsson.

– Vi har i många år kämpat för att få till en gemensam arbetsmarknadsregion som knyter ihop Karlskrona, Torsås och Kalmar. Nu är det inom räckhåll genom de investeringar som görs i infrastrukturen. Jag tänker på förbifart Jämjö, Bergkvara och Rinkabyholm. Det skapar helt andra förutsättningar för att knyta ihop våra kommuner och fördjupa vår samverkan, säger Johan Persson, Kommunstyrelsens ordförande i Kalmar.

– Våra tre kommuner har mycket att vinna på samarbete och samverkan. Vi har unika möjligheter att göra en gemensam tillväxtresa. Här finns ett starkt näringsliv, akademi och framtidens kompetens för att möta framtidens behov och skapa nya jobb i regionen. Nu växlar vi upp vårt arbete för en stark och växande region, säger Sandra Bizzozero, Kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona.

– Ifrån ett Torsåsperspektiv med både Kalmar och Karlskrona inom en halvtimmes bilavstånd är detta vår självklara arbetsmarknadsregion. Gamla administrativa gränser och avståndet mellan stadskärnorna har gjort att vi ibland känt oss lite ensamma när vi försökt visa på potentialen här i mellan. Med förbättrade kommunikationer kommer fler kontakter och affärer till direkt mellan de båda städerna vilket är bra också för oss, kommenterar Henrik Nilsson Bokor, Kommunstyrelsens ordförande i Torsås.

I regionen lever och verkar ca 150 000 invånare och potentialen samt möjligheterna är större än de resultat vi ser idag. Till projektet kommer ett antal partner att knytas. Diskussioner pågår med ett antal företag som tycker utveckling i regionen är viktigt.

Kontaktpersoner:
Maria Nilsson, projektledare, 0708 – 161164
Patric Nilsson, projektledare, 0708 – 777662