fri att använda
//Kommun och politik /Utvalda nyheter

Brand på Vågen

Under fredagens förmiddag utbröt en brand i en elcentral på Vågen. Den kunde snabbt släckas av personal. Ingen kom till skada. Räddningstjänsten tillkallades och de har genomfört en brandkontroll. Elektriker har pågående arbete med att säkerställa att driften kan gå i gång igen.
Nu vidtar saneringsarbete. Under v.47 håller Vågen stängt, i enlighet med vad som tidigare meddelats via Vågens hemsida på Facebook, och enligt plan.
Mer information kommer under v.47 om när Vågen kan öppna igen.