Biltvättarhelg 23-24 april 2022
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Utvalda nyheter

Biltvättarhelg 23-24 april 2022

Stora biltvättarhelgen är ett årligt initiativ av branschorganisationen Svenskt Vatten. Syfte är att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed bidra till en miljöinsats. I smutsen på våra bilar sitter olja, asfaltsrester och farliga tungmetaller som kadmium och bly. När man tvättar bilen hemma på gatan eller garageuppfarten spolas det smutsiga vattnet ner i avloppsbrunnarna och rinner sedan ut i sjöar, vattendrag och riskerar att förorena våra vatten.

Det bästa alternativet är att tvätta bilen på en fordonstvätt med godkänd reningsutrustning. Stora delar av föroreningarna skiljs då bort redan i fordonstvätten, innan vattnet leds vidare till det kommunala reningsverket där det renas ännu en gång.

Mer information på Svenskt Vatten