Beredskap för ditt företag
//Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Beredskap för ditt företag

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) lanserar i luciaveckan en kampanj för företagare. På MSB:s kampanjsidor finns nyttig information och stöd till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig. Du kan också läsa om hur ditt företag kan bli mindre sårbart. Kampanjen heter Beredskap för Företag.

Till MSB:s sidor:
Beredskap för företag (extern länk)