asfaltering av cykelbana juli 2021
//Bo, miljö och trafik /Utvalda nyheter

Arbete på gång- och cykelväg

Från och med den 29 juni kommer det att göras förberedande arbete på gång- och cykelvägen från Allfargatan förbi lekplatsen på Elledalsgatan, vidare ut mot Gunnilkroka för ny beläggning.

Asfaltering sker i slutet på denna vecka. Asfaltsbolaget kommer att sätta ut skyltar ”pågående arbete”, men gång- och cykeltrafikanter bör undvika att cykla eller gå i samband med beläggningen. Vilken sträcka det gäller kan ses på bilden ovan, den blåmarkerade sträckan. Även avsticksvägarna kommer att asfalteras om.

Vid frågor kontakta teknik- och fastighetsförvaltningen via kommunens växel.

Även Ica-pakeringen från Norra Tångvägen samt infarten till Ica-pakeringen från Badhusgatan kommer att beläggas om inom kort.