Angående flyktingsituationen
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Angående flyktingsituationen

Under några veckor har Torsås kommun och många engagerade frivilliga arbetat för att ställa i ordning olika typer av boenden till flyktingar som kommer från kriget i Ukraina. Allmänheten har visat en imponerande villighet att hjälpa till. Vi är mycket tacksamma för allas insats. Under denna tid har kommunen stått i konstant kontakt med Migrationsverket och Länsstyrelsen för att hålla sig uppdaterad på situationen och uppkomna behov med anledning av den.

Under innevarande vecka, vecka 13, har Migrationsverket meddelat att man just nu inte har behov av kommunala boendeplatser för flyktingar i Kalmar län. De boenden som prioriteras finns i Skåne, Östergötland och Blekinge. Övriga platser nedprioriteras för tillfället. Detta beror dels på en minskande flyktingström, och dels på att Migrationsverket väljer att placera människor på orter som ligger nära deras kontor.

Då behov kan uppstå vid ett senare tillfälle, har nu Torsås kommun möjlighet att ta emot flyktingar med mycket kort varsel, då boendet står färdigt. De frivilliga organisationer som kommunen har knutit kontakt med under den här tiden, står också beredda att hjälpa till.

Kommunen vill återigen rikta ett stort tack till alla som fortsatt visar stor beredvillighet att engagera sig i flyktingmottagandet.