Andra kvalitetspriset utdelat
Kvalitetspriset 2022 - utdelande var socialnämndens ordförande Emöke Bokor. Ramona Andersson tog emot priset för superanvändarna och Hanna Jerlmark (ej på bild) fick ett hedersomnämnande.
//Kommun och politik /Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Andra kvalitetspriset utdelat

För andra gången sedan Socialnämndens kvalitetspris instiftades i december 2019 har det nu delats ut.

Juryn valde att utse superanvändarna inom omsorgen till vinnare av årets kvalitetspris. Hanna Jerlmark, systemförvaltare tilldelades årets hedersomnämnande.

Vinnaren tilldelas en prissumma på 10 000 kr. Hedersomnämnande tilldelas en prissumma på 5 000 kr.

Prissumman ska användas till kvalitetsutvecklande aktiviteter eller personlig kompetensutveckling. Vinnaren väljer själv vilka aktiviteter eller vilken kompetensutveckling, i samråd med sin närmsta chef. Totalt inkom sex olika nomineringar.

Juryn motiveringar lyder:

Vinnare Superanvändarna inom omsorgen
”… För att på ett föredömligt sätt varit goda ambassadörer för verksamheten i utvecklingen av en stödjande och lösningsfokuserad organisationskultur.”

Hedersomnämnande Hanna Jerlmark
” … Som genom noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet utvecklat för verksamheten bärande system, som synliggör såväl styrkor som behov och som utgör grunden i det systematiska kvalitetsarbetet.”

Kvalitetspriset instiftades av Socialnämnden i december 2019. I beslutet framgår att instiftandet av kvalitetspriset är ett led i att stärka socialnämndens verksamheter och för att uppmärksamma goda insatser. Alla kan nominerat till  priset – kommuninvånare, brukare, anhörig eller enskild medarbetare. Verksamheter, arbetslag eller medarbetare kan också nominera sig själva. I nomineringen ska det tydligt framgå hur personen eller verksamheten har arbetat med ett tydligt brukar-/klientfokus, systematiskt utvecklat en god och hållbar arbetsmiljö eller gjort särskilda prestationer.

Juryn för kvalitetspriset har bestått av Socialnämndens ordförande Emöke Bokor (S), 1:e vice ordförande Marie Palm (M), 2:e vice ordförande Linda Eriksson (C), Siv Eriksson, representant från Kommunala pensionärsrådet och Rådet för Funktionshinderfrågor samt socialchef Johanna Fors.

Grattis superanvändarna och Hanna Jerlmark!