Undersökning av kommunal barktipp
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Undersökning av kommunal barktipp

En undersökning kommer att utföras av den före detta kommunala barktippen Torsås Ramsåg vid motocrossbanan på fastigheten Torsås 2:42 på Torsågsgatan 9 (se karta) för position den 17-18 oktober.

Undersökningens syfte är att se om det finns någon förorenings­påverkan i marken eller i grundvattnet, som kan hänföras till den före detta barktippen.

AFRY (ÅF-Infrastructure AB) har fått i uppdrag av Torsås kommun att utföra markundersökningen. Markundersökningen kommer att omfatta provtagning av jord och grundvatten på deponin. Omfattningen av provtagningen följer standardförfarande för undersökningar vid nedlagda deponier. Marken kommer att återställas i möjligaste mån även om grävningen kan ge en viss tillfällig påverkan på marken.