Flytta till Torsås – Barnomsorg och skola

Det viktigaste vi har är våra barn. I Torsås förskolor, fritidshem och skolor erbjuder vi närhet, kvalité, omtanke och småskalighet. Varje tätort i kommunen har egen barnomsorg och skola. Våra förskolor och skolor med sina fritidshem är små och erbjuder en utvecklande pedagogisk miljö med naturen om hörnet. Och all mat som serveras våra barn lagas från grunden. Kulturen har en självklar plats i vår verksamhet och skolbiblioteken har en viktig roll i pedagogiken. Kulturskolan erbjuder många aktiviteter efter skoltid liksom fritidsgården. På vårt högstadium är fritidsgården även öppen under skoldagen med eget café.
I Torsås erbjuder vi alla trygga och naturliga lärmiljöer med engagerad och välutbildad personal.

I Torsås vill vi att våra elever ska få de rätta förutsättningarna för att utbilda sig inom det yrke som de vill jobba med i framtiden. Exempel på vad vi gör för att skapa en bra miljö för våra elever är att förse dem med fina lokaler i skolorna, där de kan studera. Vi har även sett till att eleverna har bra skolgårdar med mycket natur och utrymme för lek. Unikt för oss är att vi har mobilfri skola, vilket innebär att eleverna inte får ha sina mobiltelefoner under lektionstid för att ge de bästa förutsättningarna för att ta del av kunskap. I Torsås kommun erbjuder vi skolgång från förskola till gymnasiet. Vill man utbilda sig på högskole- eller universitetsnivå är vi placerade perfekt med Linnéuniversitetet, Kalmar, Växjö och Blekinge Tekniska högskola. Till samtliga studieorter finns det goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik.

Vi strävar efter att eleverna på våra skolor ska känna sig trygga och sedda. Utifrån barnets ålder görs detta på olika sätt. Men en sak som är gemensam, oavsett barnets ålder, är att vi har lärare som älskar sitt yrke, är lyhörda och verkligen bryr sig om sina elever. Detta gör att vi kan erbjuda våra elever ett mentorskap och skapa en stark tillit mellan elev och lärare. För att öka tryggheten har vi nolltolerans mot våld och aggressivt beteende. Märker vi att en elev inte mår bra, eller har ett utåtagerande beteende i skolan, sätter vi in förebyggande åtgärder som t ex samtal med kurator, eller tar kontakt med socialtjänsten som vi har ett nära samarbete med. I Torsås har vi satsat på moderna förskolor och skolor. Det är nära till naturen och barnen är ofta ute tillsammans. Hos oss möter det småskaliga det moderna.