Flytta till Torsås – Barnomsorg och skola

Torsås förskolor, fritidshem och skolor erbjuder närhet, kvalité, omtanke och småskalighet. Varje tätort i kommunen har egen barnomsorg och skola. Både förskolor och skolor med fritidshem är små och erbjuder en utvecklande pedagogisk miljö med naturen om hörnet. Och all mat som serveras våra barn lagas från grunden.

Kulturen har en självklar plats i vår verksamhet och skolbiblioteken har en viktig roll i pedagogiken. Kulturskolan erbjuder många aktiviteter efter skoltid liksom fritidsgården. På högstadiet är fritidsgården även öppen under skoldagen med eget café. Torsås erbjuder alla trygga och naturliga lärmiljöer med engagerad och välutbildad personal.

Torsås kommun arbetar för att alla elever ska få de rätta förutsättningarna för att utbilda sig inom det yrke som de vill jobba med i framtiden. Torskolan invigdes 2017 och erbjuder en bra miljö med fina lokaler, naturnära skolgårdar med utrymme för lek.

Torskolan är en mobilfri skola vilket innebär att eleverna inte får ha sina mobiltelefoner under lektionstid för att ge de bästa förutsättningarna för att ta del av kunskap. I Torsås kommun erbjuds skolgång från förskola till gymnasiet. Vill man utbilda sig på högskole- eller universitetsnivå är kommunen perfekt placerad mellan Linnéuniversitetet, Kalmar, Växjö och Blekinge Tekniska högskola. Till samtliga studieorter finns det goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik.

Torsås kommun strävar efter att eleverna på skolorna ska känna sig trygga och sedda. För att öka tryggheten har skolorna nolltolerans mot våld och aggressivt beteende.