Ren Ostkust

Ren Ostkust är en  app där kan du planera och kommunicera städinsatser längs Östersjökusten den går också att använda på andra platser i kommunen.  Skräp har stor påverkan på miljön liksom på ekonomi, säkerhet och hälsa i samhället. Den digitala och interaktiva Ren Ostkust-kartan främjar och underlättar städinsatser för alla frivilliga, entreprenörer och kommuner.

Syftet är att hjälpas åt för att minska mängderna marint skräp. Det finns många olika källor till det marina skräpet och oftast har det sitt ursprung från land. Därför går det fint att rapportera områden som inte ligger vid kusten i kartan också. Här hittar du Ren Ostkust-kartan på webben.

Ren Ostkust – kartan – så fungerar den!

När du upptäckt ett område med städbehov laddar du ner appen ”Ren Ostkust” via Google Play eller App Store. Du kan också använda dig av Ren Ostkust här på webben. På kartan kan du placera ut olika markeringar beroende på åtgärd.

Välj en kategori, skriv några rader i ärendebeskrivningen och bifoga gärna bild så gör du det lättare för andra skräpplockare att få en uppfattning om platsen.

Kategorier

Städat
”Städat” används om du har städat ett område och slängt skräpet. Symbolen för ”Städat” kommer att synas med grön markering i kartan när du skickat in din rapport.

Städbehov
”Städbehov” använder du för att markera ut en plats där det finns ett städbehov. Kategorin används för att uppmärksamma och inspirera frivilliga till en städinsats. Om det är stora objekt som måste hanteras av kommunen bifoga en bild och beskrivning i ärendebeskrivningen. ”Städbehov” symboliseras med röd markering i kartan när du skickat in rapporten.

Planerad städning
”Planerad städning” används när du planerar att städa ett område och vill bjuda in fler frivilliga. ”Planerad städning” symboliseras, när du skickat in rapporten, med blå markering i kartan.

Hämta ett skräpplockarkit
Torsås kommun erbjuder frivilliga skräpplockare skräppåsar och handskar. Det finns också skräpplockarpinnar att låna. Dessa finns att hämta i Torsås kommuns kontaktcenter i kommunhuset  i Torsås. Ring gärna först och bestäm en tid med kontaktcenter så att de kan öppna lämna ut materialet på ett smittsäkert sätt.0480-45 00 00

I arbetet mot den marina nedskräpningen är era rapporter och insatser till stor hjälp – tillsammans skapar vi en renare ostkust!

Stort tack för din insats!

Projektet finansieras av Naturvårdsverket och omfattar Kalmar läns kustkommuner, Valdemarsvik och Söderköping. Ren Ostkust har utvecklats ur ett strandstädarprojekt som startade 2012 på Västkusten.