Tillsammans sparar vi el – varje kWh räknas

Uppdaterad 221109

På den här sidan samlar Torsås kommun information om vad kommunen gör och vad du kan göra för att spara el. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi minska risken för elavbrott i vinter. Ytterst handlar det om att värna de som behöver vård och omsorg mest.

Det här gör Torsås kommun just nu

För att möta utmaningarna i vinter med skenande elpriser, behöver vi alla spara in på elen så gott vi kan.
Torsås kommun har arbetat med att minska energianvändningen under en längre tid. Bland annat har kommunen installerat och fortsätter installera solcellsanläggningar vilket gör att vi inte behöver köpa lika mycket el.

Åtgärder med anledning av de höga elpriserna

När elpriserna bli höga, är det viktigt att vi sätter in fler åtgärder för att spara på elen. Tanken är att spara in på el där det gör stor skillnad på elförbrukningen, men som också har en så liten negativ påverkan som möjligt för kommunens invånare och näringsliv. Därför har vi exempelvis valt att ha kvar all gatubelysning då det är viktigt för tryggheten hos invånarna dock försöker vi minska belysningsintensiteten där så är möjligt.

Direkta och beslutade åtgärder för att spara el

 • Kommunen begränsar julbelysning i Torsås kommun till julgranar i tätorterna.
 • Fasadbelysning som inte har någon praktisk funktion kommer att släckas.
 • Julbelysningen (adventsljusstakar, julgranar med belysning etcetera) i verksamhetslokaler, skolor och förskolor begränsas och i stället sätts en adventsljusstake upp på ett centralt ställe.
 • Byte till LED-lampor som ljuskällor där det är möjligt. Kommunen sänker temperaturen någon grad sina fastigheter, samt i skollokaler där det inte är någon verksamhet under loven.
 • Belysningsarmaturer i flera fastigheter byts till LED-armaturer.

Energibesparande åtgärder på längre sikt

 • Öka takten i arbetet med att byta till LED i gatubelysningen.
 • Öka takten i arbetet med att installera närvarostyrd belysning i våra lokaler.
 • Fortsätta arbetet med energieffektiviseringsåtgärder, som en del i arbetet med att bli mer klimatneutral.
 • Öka takten i att överväga solcellsinstallation på fastigheter.
 • Försöka få flera fastigheter anslutna mot fjärrvärmenät.

Det här kan du göra för att minska din egen elförbrukning

 • Byt till LED-lampor.
 • Sänk inomhustemperaturen.
 • Kör enbart fulla maskiner och lufttorka tvätten.
 • Använd vattenkokare istället för kastrull.
 • Minimera teknik som står på stand-byläge.
 • Duscha kortare tid.

Infoblad från Svensk energi – Vanliga frågor vid effektbrist och frånkoppling av el

Information om effektbrist och frånkoppling

TBAB om hur du kan spara mer el i vinter

TBAB:s boendeinformation september 2022

Söker du energirådgivning?

Torsås, Nybro och Emmaboda kommuner har en gemensam energirådgivning.
Mer information om klimat och energirådgivning samt kontaktuppgifter till energirådgivaren
Mer information om energirådgivning för företag i Torsås kommun, samt kontaktuppgifter

Vill du läsa mer om hur man förbereder sig för ett strömavbrott?

Mer information om hur du kan förbereda dig inför ett kort eller långvarigt strömavbrott

Vill du läsa mer om hemberedskap och krisberedskap?

Till Torsås kommuns krisberedskapssidor