Mötesplatsen Vågen
Vågen har för avsikt att bli en mötesplats för alla. Det är viktigt att individen på Vågen ska känna sammanhang och uppleva att de kan påverka de egna livsvillkoren. Alla människor är lika mycket värda och ska behandlas med respekt, samt att alla ska ha lika rätt och lika möjligheter att bestämma över sina liv och få sina önskemål respekterade.

Individen kan få en sysselsättning inom olika yrkesgrenar. Det kan vara trädgård, kök, verkstad, vaktmästeri med mera. Många intressanta verksamheter är på gång som ska kunna vara ett komplement för individen att skapa en möjlighet för vidare planering till vidare sysselsättning, arbetspraktik, eventuella studier eller arbete.

Målsättningen för Vågens verksamhet är: delaktighet, engagemang, att se individen utifrån sina egna förutsättningar och därigenom skapa det som ovan nämnts.

>> Klicka här för att se vad vi jobbar med.

 

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten Vågen

Telefon: 0486-333 01
Kastmansgatan 100
385 40 Bergkvara

Öppettider
Mån stängt
Tis - tor kl. 08.00 - 15.30
Fre kl. 08.00 - 14.00
Lör - sön stängt

 
 

Kontakt

Enhetschef
Johan Ceedigh 
Tfn:0486-335 74
E-post: Johan Ceedigh

 
 

Mötesplats Eken

Öppettider
Onsdagar kl. 13.00-15.00

 
 
 

Lediga jobb

 Banner lediga jobb 

Mötesplatsen Vågen

 Banner Mötesplatsen Vågen 

Folder om våra tjänster

 Folder - Vad gör Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se