Arbetsmarknadsenheten Vågen

Personal Vågen 2016

Arbetsmarknadsenhetens mål

Målet är att få individer ut i den öppna arbetsmarknaden eller utbildning

Arbetsmarknadsenhetens syfte

Vårt syfte är att skapa och utveckla strukturer för att öka kompetensen och stärka individer för att möta arbetsmarknadens krav och därmed öka sina möjligheter att komma in på den öppna arbetsmarknaden eller utbildning

Treklöver

Pedagogisk tanke

Vår pedagogiska tanke kan beskrivas som en treklöver:

  • KASAM
  • Rutiner och daglig struktur
  • Balans

KASAM

Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv, vi vill stärka individens känsla av sammanhang genom att verka för att deras vardag ska bli mer begriplig, hanterbar och meningsfull.

Rutiner och daglig struktur

Rutiner och igenkännande är avgörande när man ibland befinner sig i ”kaos”. Förutsägbarhet i vardagen är en trygghet.

Balans

Vi arbetar med att individer i första hand ska få ”landa” och känna sig trygg. Balans mellan att ”landa” och integration är en viktig framgångsfaktor.


vagen-logotyp 

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten Vågen

Telefon: 0486-333 01
Kastmansgatan 100
385 40 Bergkvara

Öppettider
Mån stängt
Tis - tor kl. 08.00 - 15.30
Fre kl. 08.00 - 14.00
Lör - sön stängt

 
 

Kontakt

Enhetschef
Johan Ceedigh 
Tfn:0486-335 74
E-post: Johan Ceedigh

 
 

Mötesplats Eken

Öppettider
Onsdagar kl. 13.00-15.00

 

Lediga jobb

 Banner lediga jobb 

Folder om våra tjänster

 Folder - Vad gör Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se