Dödsboanmälan 

Om tillgångar i dödsboet inte räcker till att täcka kostnader för begravning kan man vända sig till socialförvaltningen och göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning när det saknas tillgångar i dödsboet.

Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods, endast räcker till begravningskostnader. Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras.

Dödsboanmälan ska då istället göras inom två månader. Socialtjänsten upprättar dödsboanmälan och översänder denna till skattemyndighet. Om någon av dödsbodelägarna ändå begär bouppteckning ska sådan förrättas.

För mer information kontakta socialförvaltningen.


Senast uppdaterad 2013-07-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se