Vad vi jobbar med

LSS
Vi jobbar mycket flexibelt för att hitta meningsfull sysselsättning efter individens önskemål och behov. Allt från att jobba med legojobb till att stötta dig i teorin i din körkortsutbildning. Vi utgår ifrån Vågen men stöttar dig även på praktikplatsen.


Monica Gullin

Monica Gullin

Jag heter Monica Gullin och jobbar som omsorgsassistent inom LSS Daglig verksamhet. Jag jobbar mestadels med data, musik samt stödja arbetstagare att hitta och introducera dem på praktikplatser/utbildningar.


Rose-Marie Lagerkvist

Rose-Marie Lagerkvist

Jag heter Rose-Marie Lagerkvist och jobbar som omsorgassistent inom LSS Daglig verksamhet. Jag jobbar mestadels med butiksarbete på Vågen, Fixargruppen på Kommunhuset samt hitta praktikplatser.


Irené Westerlund

Irené Westerlund

Jag heter Irené Westerlund och jobbar som omsorgsassistent inom LSS Daglig verksamhet. Jag jobbar mestadels som syansvarig och i köket.Socialpsykiatrin (SOL)
Vi vänder oss till dig som har en psykisk funktionsnedsättning och har behov av sysselsättning. Utifrån dina önskemål, intressen och färdigheter försöker vi skapa dagar fyllda av meningsfulla aktiviteter. Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter, matlagning, baka, motion/hälsa, data, hantverk och butik.

Kristina Olsson

Kristina Olsson

Jag heter Kristina Olsson och jobbar som omsorgsassistent inom socialpsykiatrins sysselsättning. Jag jobbar mestadels med butiksarbete, data, kök, syet samt trädgård.Särskild utbildning för vuxna (Särvux)
Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är en egen skolform som vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Från och med andra kalenderåret det år eleven fyller 20 år har hon/han rätt att delta i vuxenutbildningen. Särvux följer samma läroplan som gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning, men däremot har särvux egna kurs- och timplaner. Varje elev har också en individuell studieplan. Kursplanerna finner du på skolverkets hemsida, klicka här!.


Maria Vingevik

Maria Vingevik

Jag heter Maria Vingevik och arbetar som lärare vid Särvux. Vid särvux får du stöd i din personliga utveckling. Den individuella studieplanen innebär att vi arbetar med den kunskapen du behöver för att öka livskvaliteten i ditt liv.

 

Kontakt

Socialchef tf
Lena Sjöstrand
Tfn: 0486-336 52
E-post Lena Sjöstrand
 
Verksamhetschef IFO tf

Annike Devintiér
Tfn: 0486-336 70
E-post Annike Devintiér

 
 

Kontakt

Enhetschef
Johan Ceedigh 
Tfn:0486-335 74
E-post: Johan Ceedigh

 
 

Kontakt


Mötesplatsen Vågen

Telefon: 0486-333 01
Kastmansgatan 100
385 40 Bergkvara

Öppettider
Mån stängt
Tis - tor kl. 08.00 - 15.30
Fre kl. 08.00 - 14.00
Lör - sön stängt

 
 

Nyheter från Vågen

 
 
 

Lediga jobb

 Banner lediga jobb 

Mötesplatsen Vågen

 Banner Mötesplatsen Vågen 

Folder om våra tjänster

 Folder - Vad gör Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se