Anmälan och ansökan

Anmälningsplikt
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn (upp till 18 år) får sina grundläggande behov tillgodosedda. För att vi ska kunna hjälpa till måste vi få veta var behoven finns. Anmälningsplikten handlar om att socialtjänsten får veta när det finns oro för ett barn eller en tonåring.

Du som arbetar med barn och ungdomar
Alla som arbetar med barn och ungdomar har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma deras situation. Personal på bl a förskolor, skolor, fritidsgårdar och vårdcentraler har ett personligt ansvar enligt 14 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för ett barn. Av lagtexten framgår att det räcker att tro att socialtjänsten kan komma att behöva ingripa, du behöver inte vara säker, det är socialtjänsten som utreder. Läs mer i faktabladet till höger.

Även privatpersoner bör anmäla
Även privatpersoner bör anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver stöd eller skydd.

Vill du göra en anmälan eller en ansökan

Vid akuta ärenden under kontorstid, kl. 08.00-16.00, hänvisas till Individ och familjeomsorgens växel; 0486-33 654 eller kommunens växel; 0486-33 100.

Vid akuta behov av kontakt med socialtjänsten i Torsås kommun på icke kontorstid hänvisas till polisens direktnummer; 114 14 eller SOS alarm telefon; 112.


 

Akuta ärenden

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Växel tfn: 0486 331 00

Kontorstider helgfria vardagar
mån-fre 08.00-12.00
och 13.00-16.00

De enskilda dagar då receptionen stänger klockan 12.00, hänvisas till 0486-33680.

Utanför kontorstider:
Sydostjouren tfn: 020-45 39 00

Orosanmälan länk>Orosanmälan länk>

 
 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

BRIS

 Bris 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se