Barn och ungdom

Allt arbete med barn och ungdomar på socialkontoret i Torsås utgår från barnets behov och delaktighet. Vi använder BBIC-modellen (barns behov i centrum). Barnets grundläggande behov ska vara utgångspunkten för allt socialt arbete och barnets behov ska fångas upp och bedömas utifrån sju behovsområden.

Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön. Det ger en helhetsbild av barnet. Modellen illustreras med hjälp av en triangel.

BBIC-modellens grundprinciper är:
  1. Barn och unga i centrum
  2. Teoretiska utgångspunkter - utvecklingsekologisk syn - andra teorier om barns och ungas utveckling
  3. Likvärdiga möjligheter för alla barn
  4. Samarbete med barn och deras familjer
  5. Samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser Identifiera resurser och svårigheter
  6. Insatser under utredningens gång
  7. Utredningen som utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser
  8. Kunskap och beprövad erfarenhet

 

Barnahus i södra Kalmar län

Barnahus är en samverkan mellan kommunerna Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås, Emmaboda, Nybro och Torsås samt Landstinget i Kalmar län, Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kalmar län.

Målgruppen är barn och ungdomar mellan 0 till och med 17 år som misstänks vara utsatta för våld i nära relationer, sexualbrott oavsett relation eller andra allvarliga brott.

Socialtjänst, polis, åklagare, barnkliniken och barn- och ungdomspsykiatrin arbetar tillsammans i gemensamma lokaler. Syftet är att barnet i en trygg och barnvänlig miljö skall vara i centrum för utredningsprocessen.

Länk till samordnad sida

 

 

Akuta ärenden

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Växel tfn: 0486 331 00

Kontorstider helgfria vardagar
mån-fre 08.00-12.00
och 13.00-16.00

De enskilda dagar då receptionen stänger klockan 12.00, hänvisas till 0486-33680.

Utanför kontorstider:
Sydostjouren tfn: 020-45 39 00

Orosanmälan länk>Orosanmälan länk>

 
 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

BRIS

 Bris 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se