Torsås – kommunen där socialsekreteraren blev socialchef

Lena och ALexander

Alexander Louhichi och Lena Sjöstrand

Så lyder rubriken i artikeln om våra medarbetare på digitala mötesplatsen för Socionomer. I Torsås kommun finns det goda möjligheter för socionomer att utvecklas och göra karriär.

Lena Sjöstrand började på socialförvaltningen som socialsekreterare. Idag är hon socialchef med ansvar för hela förvaltningen

Alexander Louhichi började som projektledare för mentorskap, vilket blev så lyckat att han kort därefter anställdes som samordnare och senare enhetschef för HVB-verksamheten. Den 1 januari i år tillträdde han som verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen.

Framtidens Karriär – Socionom,  erbjuder socionomer inspirerande läsning om karriär- och utvecklingsmöjligheter inom yrket. Vår målgrupp är främst främst yrkesverksamma.

Framtidens Karriär – Socionom publiceras både som magasin och som webbtidning på www.socionomkarriar.se.

Läs hela artikeln på Farmtidens Karriär - Socionom.2017-02-02

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se