Kultur och fritid för alla oavsett ålder eller funktionsnedsättning

LSS

Kommunens LSS-avdelning* vill lyfta fram vikten av kultur och fritid för alla oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Detta gör man årligen tillsammans med Kultur & Fritid och idag har det varit en aktivitetsdag. På bilderna tovas det små bollar av ull.

LSS

*Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade2017-09-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se