Samråd för del av Norra kärr 1:18

ortofotografi, norra kärr,

Ett förslag till tillägg till detaljplan har upprättats.
Syftet med en tillägget är att, inom ramen för den ursprungliga planidén tillåta att fastigheter avstyckas inom planområdet. Tillägget genomförs som ett enkelt planförfarande.

För mer information, följ denna länk;
http://www.torsas.se/Del-av-Norra-kaerr-118.aspx2014-06-02

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se