Varför ska jag rena mitt avloppsvatten?

Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag, även vårt dricksvatten kan förstöras om det blandas ut med orenat avloppsvatten.

Det viktigaste syftet med avloppsrening är att förhindra att smitta sprids. Har du ett enskilt avlopp finns ofta en närliggande enskild vattentäkt, vattnet är vårt viktigaste livsmedel och detta bör inte innehålla spår av något avlopp. Det finns andra aspekter också som ett dåligt fungerande avlopp innebär t.ex. ett avlopp som ligger intill en badplats kan leda till att barnen blir sjuka när de badar i vattnet. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan också orsaka övergödning, vilket leder till algblomning, igenväxta sjöar och ytterligare syrebrist och fiskedöd som följd.

Ansvar

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för hela planerings-processen inför anläggandet av ert avlopp. Vi på samhällsbyggnadsförvaltningen är din tillsynsmyndighet och har inte till uppgift att hjälpa dig välja teknik eller att upprätta handlingar till din ansökan. Behöver du professionell hjälp bör du anlita en konsult med specialkompetens inom VA/miljö eller höra med den entreprenör som ska utföra arbetet.

 

 

 

 

grön linje

 

Miljömål- Grundvatten av god kvalitet Miljömål-God bebyggd miljö Miljömål- Ingen övergödning Miljömål - Hav i balans samt levande kust och skär Miljömål- Giftfri miljö Miljömål- Levande sjöar och vattendrag

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-08-13

Avgifter & taxor

 Länk till taxor och avgifter

Blanketter

Länk till blanketter

Kontakta oss

 Kontakt
 

Kontakt

Pernilla Landin            Miljöinspektör

Tfn:0486-331 87
E-post: Pernilla Landin 

Thérese Lindquist           Miljöinspektör

Tfn: 0486-331 86                        E-post: Therese Lindquist
       

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
  

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se