Helg- och kvällsomsorg

Förskolan Skeppet i Bergkvara är öppen för er som är i behov av tillsyn på kvällar och helger.

Följande gäller för helg och kvällsomsorg:

  • Du har möjlighet att få omsorg på obekväm arbetstid till klockan 22.00 samtliga veckodagar, när båda föräldrarna arbetar samtidigt. Plats beviljas inte om en av föräldrarna är ledig, sjukskriven eller föräldraledig. Föräldrar ordnar själv transport till och från förskolan. Skolbarn har rätt till skolskjuts till och från skola/verksamhet.
  • Intyg och schema ska om möjligt lämnas senast 2,5 vecka innan barnet får sin placering.
  • Intyg från arbetsgivaren ska styrka att yrkets art och karaktär innebär att den anställde ej kan påverka eller förlägga arbetstiden till annan tid.
  • Förälder är skyldig att anmäla till kommunen om arbetssituationen förändras.