Förskola, Bergkvara

I Bergkvara, mitt emellan Kalmar och Karlskrona, ett stenkast från hav och natur ligger den energicertifierade, nybyggda (2020) förskolan Skeppet. Förskolan har 6 avdelningar. Här finns eget tillagningskök med matsal, som delas med skolan. På förskolan finns kväll och helgverksamhet.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande

  • Grön Flagg – Skogsmulle, miljö och hållbarhet
  • EQ emotionell intelligens – konfliktlösning
  • Social träning och relationer – teater och forumspel
  • Digitala verktyg – barnen som producenter och inte som konsumenter
  • Utevistelse erbjuds flera gånger dagligen
  • Språkutvecklande arbetssätt – sagor, mungymnastik, sånger och ramsor
  • Fokus matematik och naturvetenskap
  • Kreativt skapande i ateljen med engagerad personal
  • Motorik och kroppsmedvetenhet

Adress: Målmansgatan 25 A-F, 385 40 Bergkvara

Bryggan/Bojen  010-35 33 439

Aktern/Fören    010-35 33 454

Kajen/Seglet     010-35 33 438

Öppettider: 06.00-18.00 vid behov av andra tider kontakta förskolans rektor.