Förskola, Torsås

Smultronet

Förskolan Smultronet är beläget strax utanför Torsås samhälle i ett lugnt villaområde. Det finns en cykel/gångväg nära där skogen ligger alldeles intill. Det är nära till både skog och natur och har även gångavstånd till samhället. Smultronet har tre åldersindelade avdelningar i åldrarna 1-5 år. Vi delar upp barnen i mindre grupper. Vi utgår från kommunens värdegrundsord DUTT (delaktighet, utveckling, tydlighet och trygghet) i vår dagliga verksamhet. Smultronet präglas av utveckling, engagemang, lekfullhet och glädje.

Vi låter material finnas tillgängligt för barnen både inne och ute i lärmiljöerna. Vi vill ta vara på barnens egna erfarenheter och intressen, samt ger dem nya upplevelser för att utmana dem vidare i sitt lärande.

På Smultronet börjar det livslånga lärandet!

Adress: Bangatan 1,  385 32 Torsås
Öppettider: 06.00-18.00 vid behov av andra tider, kontakta rektor.

Röd 010-35 33 434
Blå 010-35 33 434
Lila 010-35 33 437

Vindruvan

Karlskronavägen 2, 385 30 Torsås37
Rektor: Veronica Djärv tel. 0486-452 11
Tel.0486-452 15
Öppettider: 06.30-17.00
Läs mer: Förskolan Vindruvan – Svenska kyrkan

Norlandia Förskolor Filosofen (tidigare Kunskapsförskolan)

Torshammargatan 2A-E, 38530 Torsås
Rektor: Linn Björkman
E-post: linn.bjorkman@norlandia.com
Tel. 073-158 59 27
Läs mer: filosofen.norlandiaforskolor.se  (extern sida)