Sommarlov i Torsås kommun, 15/6–18/8

På sommarlovet kommer Torsås kommun att erbjuda kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9. Syftet är att alla barn ska ha möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter. Härmed bjuder vi in föreningar och andra organisationer att anordna någon aktivitet. En aktivitet som anordnas är Summer Camp i Bergkvara vecka 26 och 32. Det finns möjlighet att delta där, alternativt att ni anordnar någon aktivitet vid något annat tillfälle under lovet.

Riktlinjer

Aktiviteterna ska

  • rikta sig till barn och ungdomar i förskoleklass till årskurs 9.
  • vara nya och inte något som verksamheten normalt anordnar på sommarlovet
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och möjliggöra möten mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna
  • vara kostnadsfria.

Det är inget krav att aktiviteten riktar sig till alla åldersgrupper i målgruppen. Vid fördelning av bidrag kommer dock prioritet att ges till dem som riktar verksamheten till en så bred åldersgrupp som möjligt. Bidragets storlek avgörs också utifrån hur stort intresset är att ta del av pengarna.

Intresseanmälan

Vi behöver ha in er intresseanmälan via formuläret nedan senast söndagen den 2/6.

Ambitionen är att ha gett återkoppling senast fredagen den 7/6 om bidrag beviljas eller inte.

Vid frågor kontakta undertecknad; anders.adelgren@torsas.se  eller 010-35 333 82.

Var med och bidra till ett innehållsrikt sommarlov för kommunens barn och ungdomar, vilket i sin tur kan locka fler till er ordinarie verksamhet.

I onsdags träffades Barn- och ungdomspanelen för tredje gången. Panelen består av 9 skolungdomar i olika åldrar som representerar sin skola och sina skolkamrater såväl som sina kompisar i kommunen.

På dagens agenda stod skolgårdar och skolornas utemiljöer och vad som kan förbättras, hur fler ungdomar kan bli aktiva i föreningslivet samt innehållet och upplägget på årets summercamp.

Dagen till ära fick paneldeltagarna var sitt presentkort från som tack för att de ställer upp och är aktiva. Presentkorten är från Torsås handels & services och går att använda hos alla butiker, frisörer och restauranger i Torsås kommun.

”Det betyder mycket för många att ni är här och är aktiva” Henrik Nilsson Bokor, Kommunstyrelsens ordförande.

Skolgårdar och utemiljöer på skolan

Mari Oskarsson, enhetschef på gata-park, deltog på mötet för att pratade om skolornas skolgårdar och utemiljöer och tog in åsikter och synpunkter inför framtida utveckling av skolans utemiljöer.

”Att det finns något för alla” var en åsikt som kom fram från en av deltagarna.

Kränkningar på nätet

Emma Rooth, IKT-pedagog, redovisade den elevenkäten som eleverna fyllt i och pratade om kränkningar på nätet. Enkäten visade att i vissa fall var är svårt att förstå att man hade fått utstå en kränkning, något man pratade vidare om.

”Vissa personer kan vara lite listiga och skriva på andra språk som man inte förstår” tyckte en deltagarna.

Fler barn att bli aktiva i en förening

Sista deltagare på mötet var Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, som pratade om hur man kan få fler unga att gå med i en förening.

”Att de som inte har så mycket pengar kunde få betala minder” var ett av förslagen som kom fram.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är det äntligen dags för Våryra. Välkommen till en riktig folkfest i dagarna fyra. För mer information om programmet besök evenemangskalendern via länken nedan:
Våryra 2024

Torsås kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är på granskning under tiden 30 april till den 30 juni 2024.

Förslaget till ny översiktsplan presenteras i en digital plattform tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Plattformen nås via QR-koden eller kommunens hemsida www.torsas.se/oversiktsplan.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras och omfattar hela kommunen. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan.

Inbjudan till granskning skickas till berörda myndigheter och andra intresseorganisationer som har intresse av förslaget.

Om du har frågor eller behöver hjälp att ta del av förslaget till översiktsplan är du välkommen att ringa kommunens servicecenter 010 – 35 33 100 eller maila till oversiktsplan@torsas.se

Vi vill ha dina synpunkter

Senast den 30 juni 2024 behöver vi få dina skriftliga synpunkter. Synpunkter på förslaget kan lämnas via e-post oversiktsplan@torsas.se eller med vanlig post till Torsås kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 503, 385 25 Torsås. Märk kuvertet med ”Synpunkter översiktsplan”.

Kommunstyrelsen

Torsås kommun

Brandstodsbolagets stiftelse för kultur och hembygd bildades 1988. Stiftelsens ändamål är att främja ideell, kulturell och ungdomsvårdande forskning inom Torsås och Gullabo socknar.

Här finns mer information om stiftelsen: Lokala förenings- och investeringsbidrag

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2024.

Ansökan skickas till:
lena.ovesson@drivhusettorsas.se
Kontakt:
Lena Ovesson, tfn: 070-625 96 97

För Torsås kommun berör detta inte våra skolbussar då berörd modell inte används i detta fall. Däremot kan det ha påverkan på sjuk- och närtrafik.

Bakgrund

Under söndagen exploderade en gasbehållare i en minibuss tillhörande Kalmar länstrafiks trafikföretag. Som säkerhetsåtgärd tas nu 50 bussar ur drift.

Läs mer i Region Kalmar läns pressmeddelande.

Den 29 april startar Socialstyrelsen sin kampanj ”Gör en insats!”” och i samband med det lanserar vi vår första e-tjänst. Det innebär att du redan nu kan göra en intresseanmälan för att bli familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller jourhem genom att använda vår allra första e-tjänst.

Detta är den första av många e-tjänster som vi framöver kommer att lansera i vårt arbete med att bli mer digitala. För att kunna använda vissa av våra e-tjänster kommer du behöva e-legitimation.

Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson, jourhem

När?      Den 11 april klockan 18.30 – cirka 20.30

Var?       Skolans matsal i Gullabo, Gullabovägen 11

Vem?     Invånare och företagare i Gullabo med omnejd

Under kvällen kommer vi att fortsätta arbetet med beredskap i Gullabo. Vi fortsätter att kartlägga vilka resurser och utmaningar som i finns i Gullabo med omnejd för att klara en kris. Därefter skapar vi en handlingsplan och knyter ihop säcken.

Vi bjuder på fika.

Frågor om Byberedskap: christina@coompanion.se, 0706-34 34 15

Byberedskap är en pilot där vi testar en metod för att ge ökad krisberedskap och gemenskap. Satsningen är finansierat av Sydost Leader och sker i nära samverkan med kommuner, länstyrelse och andra parter som har erfarenhet av en stärkt krisberedskap och gemenskap.

 

Torsås bibliotek

Knattebio

Gratis filmvisning för dig 2 år och uppåt. Filmen som visas är ”Kvastresan” och är cirka 30 minuter lång. Litet överraskningspaket till alla barn och chans att vinna bok på din biljett!
Söndagen den 31/3 kl. 15.00

Äggjakt
Under påsklovet kommer vi att gömma tre ägg med bokskatter i kommunen. Ett ägg gömmer sig i Gullabo, ett i Torsås och ett i Söderåkra. Den som först hittar skatten får den. Håll utkik efter ledtrådar på vår Facebooksida under påsklovsveckan.

Faktasnok
Ta reda på fakta om olika arter och ta det prestigefyllda artborgarmärket. Ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen. Anmäl dig till biblioteket senast 1/4. För dig 6-10 år.
Tisdagen den 2/4 kl. 18.00.

Harry Potter-kväll
Älskar du Harry Potter och magi? Kom till bibliotekets Harry Potter-kväll. Pyssla trollstavar, testa dina Harry Potter-kunskaper och se vilket elevhem du tillhör. Vi bjuder även på boktips och snacks. Ingen föranmälan, bara kom. För dig 7-12 år.
Torsdagen den 4/4 kl. 17.00-18.30

Fredagspyssel
Vi plockar fram allt vårt pyssel och våra limpistoler. Kom och pyssla och skapa precis vad du vill. Ingen föramälan, bara kom. För barn i alla åldrar.
Fredagen den 5/4 kl. 13.00

Läs mer på Torsås bibliotek.

 

Torsås Fritidsgård

Under påsklovsveckan (vecka 14) har fritidsgården öppet kvällar:

  • Tisdagar med gårdshäng
  • Onsdag har vi filmkväll
  • Torsdag åker vi till Kalmar för Lasergame för ca anmälda ungdomar

 

Vet du vad vejping är för något? Vill du veta mer om varför vitt snus inte är bra?

På vårt nystartade Föräldracaféets första möte kommer du få veta mer! Våra ANDTS-coacher (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) från skola och öppenvård håller i programmet och kommer lära oss mer.

Från klockan 17.15 finns det grillad korv, kaffe, te och musikunderhållning. Mötet börjar klockan 17.30 förväntas hålla på cirka en timme. Anmälan: Länk till anmälan.

Varmt välkommen!