Rekryteringsmässa på Vågen, 6 mars Läs mer ›

Vattnet är påslaget igen!

Vattnet är påslaget igen men var aktsam med vittvätt.

Fredagen den 14 februari sker en ny vattenavstängning från Gökalund till Påboda. Vattnet beräknas vara avstängt mellan klockan 10.00 och 16.00 på grund av ytterligare reparationer.

 

Som du ser har kommunens hemsida fått ett helt nytt utseende och upplägg!
Nu kan du använda den på alla de olika plattformar som finns: telefon, platta eller dator.

Kommunen får också en helt ny turistportal med fokus på evenemang, se och göra, mat och boende.

Under en övergångsperiod kan sidan uppfattas som stökig. Vi ber om överseende med detta.

Kommunen vill gärna ha in synpunkter om ni uppfattar något som felaktigt. Då går det bra att maila till kommunikationsansvarig: sylvia.asklof@torsas.se eller samordnaren för turism och inflyttning: emma.mosessonohr@torsas.se.

Ett enigt arbetsutskott föreslår fullmäktige att Torsås kommun bör äga hela affären kring infrastruktur och drift av ett kommunalt fibernät.
Efter beslut i fullmäktige kan projekteringen komma igång med byggstart vid halvårsskiftet 2020 och färdigställas hösten 2023.
I och med detta kan Torsås kommun erbjuda invånare och företag en säker tillgång till fiber i hela kommunen.

– Det har tagit fyra år, men nu är vi äntligen i mål, säger Håkan Petersson, kommunchef.

– Speciellt bra känns det att arbetsutskottet var eniga i beslutet, menar kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor (S).

Torsås kommun har tidigare förhandlat med både IP-Only och Telia för att kunna få en utbyggnad tillstånd på marknadsmässiga villkor.
Efter att båda aktörerna har valt att hoppa av har kommunen istället utrett möjligheterna att äga hela affären själv, för att kunna säkerställa att varje kommuninvånare får tillgång till fiber. Genom ett stabilt bredband stärks demokratin genom att avstånd till service, handel, utbildning och arbeteminskar.

För utbyggnad av fiber i Torsås kommun beräknas kommunen behöva låna upp till 100 miljoner kronor fram till 2023.

Ett enigt arbetsutskott föreslår fullmäktige att Torsås kommun bör äga hela affären kring infrastruktur och drift av ett kommunalt fibernät.
Efter beslut i fullmäktige kan projekteringen komma igång med byggstart vid halvårsskiftet 2020 och färdigställas hösten 2023.

Onsdagen den 13 november är det Internationella GIS-dagen. GIS är ett system med interaktiva kartor. Nu kan du utforska Torsås kommun.

Varje år, tredje onsdagen i november, är det internationella GIS-dagen. GIS står för Geografiskt informationssystem. Systemet är kort förklarat, kartor med interaktiv information kopplad till sig. I kommunen kan det användas för att kartlägga allt som har en fysisk utbredning: förskolor, naturreservat, fastigheter, olika typer av service och tomtkartor, för att ta några exempel.

Fredrika Ternelius, Sattar Zad och Maj Karlsson arbetar med GIS i olika former på Torsås kommun. Lagom till internationella GIS-dagen den 13 november publicerar kommunen tre externa kartor: En tomtkarta som innehåller information kring olika fastigheter, en karta för kommunal mark till salu för bostäder och industri, samt en karta med detaljplaner. En detaljplan är ett juridiskt dokument om vad man får göra på just den marken.

– Pusslandet med de här kartorna stimulerar mig, det är ett väldigt utmanande och roligt arbete, säger Fredrika Ternelius, som är planarkitekt och GIS-samordnare på kommunen.
-Det är roligt när man kan se resultaten av sitt jobb. Det är ett väldigt bra presentationsverktyg, säger Sattar Zad som är trafikplanerare samt ansvarig för mark- och exploatering inom kommunen.

Det unika med GIS är att man kan kombinera olika lager av information så att allmänheten kan få ut en tydlig bild av hur kommunen nyttjar sin mark. De detaljplaner som nu har lagts in i GIS-systemet är i vissa fall så gamla som från 1932. Maj Karlsson var sysselsatt under ett helt år med att ta fram alla detaljplaner och scanna in dem.

– Kartor är det bästa jag vet, säger Maj Karlsson.Man kan få fram så mycket intressanta fakta genom att studera dem!

Internationella GIS-dagen är ett globalt initiativ. GIS-dagen är en del av Geography Awareness Week, ett intitaitiv som sponsras av tidsskriften National Geographic. Veckan tillkom från början för att betona vikten av en ordentlig geografiundervisning i skolorna. Idag är GIS en del av läroplanen för högstadieelever.

Här finns kartorna:
Kommunal mark till salu
Detaljplaner
Tomtkarta

Här kan du se en intervju med Fredrika Ternelius och Chatarina Holmberg, samhällsbyggnadschef.

Under onsdagen var Sveriges FN-förbund på besök i Torsås för att träffa tjänstemän och politiker och prata om de globala målen, Agenda 2030.
FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling handlar om hur världen tillsammans ska nå fram till ett antal globala mål. Arbetet med Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Malin Åberg-Aas från FN:n-förbundet i Sverige var under onsdagen på besök i Torsås. Hon höll en grundkurs för politiker och tjänstemän, informerade om de globala målen, och hur situationen i världen just nu ser ut inom de olika områdena. En stafettpinne lämnades över från FN till Torsås kommun för att arbeta vidare för att uppnå målen inom Agenda 2030.

De globala målen som FN har satt upp dem är:
1.Ingen fattigdom
2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
16.Fredliga och inkluderande samhällen
17.Genomförande och globalt partnerskap.

Läs gärna mer om målen här.
Läs mer om Agenda 2030 på regeringens hemsida.

Stort tack för hållbarhetsveckan, Livskraft från hav till skog!

Torsås kommun vill tacka alla som varit med och göra hållbarhetsveckan – Livskraft från hav till skog – till en trevlig upplevelse på många olika plan.

Tack till alla er som ställde upp med olika idéer och arrangemang samt alla besökare som kom under veckan. Vi hörs inför nästa års hållbarhetsvecka, vecka 38 år 2020.

Torsås kommun och IP-Only har haft ambitionen att tillsammans verka för en bred fiberutbyggnad på landsbygden. Inför den planerade utbyggnaden gjordes en förstudie och en preliminär kalkyl togs fram på vad kostnaden för utbyggnaden skulle bli.

Det har under resans gång visat sig att utbyggnadsförutsättningarna på landsbygden är så utmanande, det handlar till exempel om långa avstånd och svårarbetad terräng, att även med en tillräckligt hög anslutningsgrad så går den ekonomiska kalkylen inte ihop för att genomföra en fiberutbyggnad av hela landsbygden, utan ”vita fläckar”. Utbyggnaden kräver bidrag, men det finns inga medel att söka.

Anslutningsgraden för  har hela tiden varit gott och tillsammans har man lärt sig mycket under resans gång. Torsås kommun har fortfarande ambitionen att nå regeringens bredbandsmål till 2020.

– Även om fiberutbyggnaden inte kommer igång så som ambitionen var från början, så ser jag att det fortfarande finns goda förutsättningar för kommunen att nå målet till 2020. Vi har gjort ett gediget grundarbete, som exempelvis att lägga ner dukter och förbereda för en framtida bred utbyggnad. Startsträckan kommer att bli kort. Vi kommer att återkomma med hur den nya planen för en helhetsutbyggnad av landsbygden kommer att se ut, säger Håkan Petersson kommunchef i Torsås kommun.

– Vi har haft ett gott partnerskap med Torsås kommun och IP-Only har fortfarande höga ambitioner. IP-Only är den aktör som bygger allra mest på landsbygden. Vi har tillsammans med kommunen jobbat hårt för att ta det i hamn. Även om partnerskapet vi haft avslutas för den här gången, står IP-Only redo när förutsättningarna för utbyggnaden finns, det vill säga landsbygdsbidrag, säger JC Svensson chef för IP-Only region syd.

IP-Only kommer i dagarna att gå ut med ett annulleringsbrev till de som har beställt en fiberanslutning. Annulleringen är kostnadsfri.