Nyheter


Nyheter från Torsås kommun

GDPR-bild - reportagebild
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Gullabo får fiber tidigare än tänkt

Måndagen den 1 februari beslutade Torsås kommun att etapp fem i kommunens fiberprojekt tidigareläggs. Etapp fem innefattar Gullabo. Den ska nu färdigställas parallellt med etapp tv...

Läs mer
fri att använda
// Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Har du hemtjänst? Så här bokar du tid för vaccination

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell plan för vaccination mot covid-19 och rekommenderar bland annat att personer som har hemtjänst ska vaccineras i första prioritetsgr...

Läs mer
fri att använda
// Kommun och politik /Omsorg och stöd

Du kan få hjälp

Är du rädd för den du är tillsammans med? Svartsjuka är inte romantiskt. I statistik från Brottsförebyggande rådet framkommer det att 23 procent av flickor och kvinnor i åldersgru...

Läs mer