Nöjdhetsenkät

Under 2022 har Bygg- och miljöförvaltningen (tidigare Samhällsbyggnadsförvaltningen) genomfört tillsyn av din verksamhet utifrån bestämmelser i miljöbalken eller livsmedelslagen. Tillsynens omfattning och intervall beror på de risker för människa och miljö som finns hos olika verksamheter.

Det är viktigt att både du som verksamhetsutövare och vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker att tillsynen är meningsfull. För att vi ska kunna bli bättre behöver vi veta vad du tycker.

Här kommer några snabba frågor till dig!