Får jag ha kvar platsen på förskolan när jag är arbetslös eller föräldraledig?

Ja ditt barn har rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka. Måndag-fredag kl 08.15-11.15, eller tisdag-torsdag 08.30-13.30.

Från och med hösten det år barnet fyller 3 år har det rätt att delta i allmän förskola, 15 tim/vecka. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar inte lovdagar/studiedagar. Just nu är tiderna måndag-fredag kl 08.15-11.15, eller tisdag-torsdag 08.30-13.30.

Ja i Torsås samhälle finns en öppen förskola. Den ligger i samma hus som familjecentralen (röd byggnad vid Torskolan) öppet måndag, onsdag, torsdag och fredag. Läs mer under fliken Öppen förskola.

Kontakta alltid rektor om du vill besöka den förskola du är intresserad av.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samabete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Rör det sig om mat allergi, lagas speciell mat. Lämna läkarintyg till berörd förskola/kök. Läkarintyg krävs också vid andra allergier/sjukdomar.

Nej, du får inte ha kvar platsen. Du har rätt till ny placering så fort du börjar arbeta/studera igen.

Barn och familjer med särskilda behov kan få förtur. Kontakta då rektor för ditt område.

Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Avgiften betalas 12 månader/år. Mer information finns att läsa i Maxtaxa och regler

Om du tackar nej till erbjuden plats för att invända placering på önskat alternativ, kan vi inte garantera när plats kan erbjudas.