Kontaktsök

Din sökning på forum: "Kommunstyrelsen" och parti: "Alla partier" gav 22 träffar:

Anders Palmér (M)

Ersättare i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

070-6069673

Anne Ivholm (S)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ersättare socialnämnden, ledamot kommunfullmäktige

Björn Petersson (S)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande bildningsnämnden, ledamot kommunfullmäktige

070-2988026

Bo Holgersson (SD)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande ordinarie drift- och servicenämnden, vice ordförande valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

0708-622956

Christofer Johansson (C)

1:e vice ordförande drift och servicenämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

Hans Larsson (S)

Ersättare i kommunstyrelsen för Henrik Nilsson Bokor, ordförande bygg- och miljönämnden, ledamot kommunfullmäktige

073-2048901

Henrik Nilsson Bokor (S)

Kommunstyrelsens ordförande, ledamot kommunfullmäktige

0486-33 111 (fr.o.m 24 april 010- 35 33 111) 070-2830319

Ingmar Wahlström (V)

Ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot i drift- och servicenämnden, ordinarie ledamot valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

0709-929330

Janita Kirchberg (SD)

2:e vice ordförande kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande bildningsnämnden, ledamot kommunfullmäktige

070-519 85 85

Joakim Pettersson (SD)

Ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i bygg- och miljönämnden

Kamilla Gustavsson Agborg (S)

Ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot drift- och servicenämnden, ersättare kommunfullmäktige

Leif Spångberg (L)

Ersättare i kommunstyrelsen för Mats Olsson (KD), ersättare kommunfullmäktige

070-1475410

Lena Gustafsson (V)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot socialnämnden, ledamot kommunfullmäktige

070-3569002

Maria Hultenius (C)

Ordförande i bildningsnämnden, Ersättare i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

070- 248 91 56

Maria Karlsson (C)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

Maria Petersson (SD)

Ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot i socialnämnden, ersättare bildningsnämnden, ledamot kommunfullmäktige

0733-407603

Markus Roach (SD)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden, ledamot kommunfullmäktige

Mats Olsson (KD)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

Mikael Johansson (SD)

Ersättare i kommunstyrelsen, ersättare bildningsnämnden

Mona Magnusson (M)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

Sören Bondesson (S)

Ersättare i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

070-5520145

Sten Bondesson (C)

1:e vice ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

0705-238680