Kontaktsök

Din sökning på forum: "Kommunfullmäktige" och parti: "Alla partier" gav 51 träffar:

Agnetha Eriksson (S)

Ordinarie ledamot bygg- och miljönämnden, ersättare kommunfullmäktige

076-6711428

Amie Ringberg (MP)

Ledamot kommunfullmäktige

Anders Palmér (M)

Ersättare i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

070-6069673

Ann-Britt Mårtensson (S)

Ordförande kommunfullmäktige, ledamot fullmäktige

076-8353752

Anna Larsdotter (KD)

Ersättare socialnämnden, ledamot kommunfullmäktige

070-8930555

Anne Ivholm (S)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ersättare socialnämnden, ledamot kommunfullmäktige

Åsa Rasmussen (MP)

Ersättare valnämnden, ersättare kommunfullmäktige

Bengt Lennartsson (C)

Ordinarie ledamot i bildningsnämnden, ersättare kommunfullmäktige

073-9096764

Bernt Nykvist (S)

Ersättare bygg- och miljönämnden, ersättare kommunfullmäktige

0705-787726

Birgitta Andrén Olsson (KD)

Ersättare, kommunfullmäktige

Björn Petersson (S)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande bildningsnämnden, ledamot kommunfullmäktige

070-2988026

Bo Holgersson (SD)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande ordinarie drift- och servicenämnden, vice ordförande valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

0708-622956

Charlotte Hjelmberg (SD)

ersättare drift- och servicenämnden, ersättare kommunfullmäktige

Christian Karlberg (V)

Ersättare bildningsnämnden, ersättare kommunfullmäktige

Christina Lönnqvist (S)

Ledamot, kommunfullmäktige

070-2799271

Christofer Johansson (C)

1:e vice ordförande drift och servicenämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

Claes Bothén (KD)

Ersättare, kommunfullmäktige

Elina Wahlström (V)

Ersättare kommunfullmäktige

Elsa Jannert (L)

Ersättare bildningsnämnden. ersättare kommunfullmäktige

Emöke Bokor (S)

Ordförande i socialnämnden, ledamot kommunfullmäktige

070-5664147

Hans Larsson (S)

Ersättare i kommunstyrelsen för Henrik Nilsson Bokor, ordförande bygg- och miljönämnden, ledamot kommunfullmäktige

073-2048901

Ingmar Wahlström (V)

Ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot i drift- och servicenämnden, ordinarie ledamot valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

0709-929330

Jan-Olof Olsson (C)

ersättare drift- och servicenämnden, ersättare kommunfullmäktige

0703-831245

Janita Kirchberg (SD)

2:e vice ordförande kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande bildningsnämnden, ledamot kommunfullmäktige

070-519 85 85

Jeanette Olsson (SD)

Ersättare socialnämnden, ledamot kommunfullmäktige

Johan Petersson (L)

ersättare drift- och servicenämnden, ledamot kommunfullmäktige

070-5546789

Kamilla Gustavsson Agborg (S)

Ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot drift- och servicenämnden, ersättare kommunfullmäktige

Kenneth Kinberg (SD)

Ordinarie ledamot bygg- och miljönämnden, ledamot kommunfullmäktige

070-8924479

Lars Häggbring (S)

Ordinarie ledamot i socialnämnden, ersättare kommunfullmäktige

0706-282162

Leif Spångberg (L)

Ersättare i kommunstyrelsen för Mats Olsson (KD), ersättare kommunfullmäktige

070-1475410

Lena Gustafsson (V)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot socialnämnden, ledamot kommunfullmäktige

070-3569002

Linda Eriksson (C)

1:e vice ordförande i socialnämnden, ersättare valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

Lisa Klasson (C)

1:e vice ordförande bygg- och miljönämnden, ledamot kommunfullmäktige

Magnus Haferbier (SD)

Ordinarie ledamot i drift- och servicenämnden, ersättare valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

Magnus Nilsén (M)

1:e vice ordförande kommunfullmäktige, ledamot kommunfullmäktige, ersättare valnämnden

070-3965144

Maria Hultenius (C)

Ordförande i bildningsnämnden, Ersättare i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

070- 248 91 56

Maria Karlsson (C)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

Maria Petersson (SD)

Ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot i socialnämnden, ersättare bildningsnämnden, ledamot kommunfullmäktige

0733-407603

Marie Palm (M)

Ordinarie ledamot i socialnämnden, ersättare kommunfullmäktige

Markus Roach (SD)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden, ledamot kommunfullmäktige

Martin Kirchberg (SD)

2:e vice ordförande kommunfullmäktige, ledamot kommunfullmäktige

Mats Olsson (KD)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

Melker Lyth (SD)

2:e vice ordförande i socialnämnden, ledamot kommunfullmäktige

0730-310729

Mona Magnusson (M)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

Peter Nielsen (M)

Ersättare, kommunfullmäktige

Roger Isberg (C)

Ersättare bygg- och miljönämnden, ersättare kommunfullmäktige

0706-031138

Ronny Norén (SD)

Ledamot, kommunfullmäktige, ersättare i bygg- och miljönämnden

Sören Bondesson (S)

Ersättare i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

070-5520145

Sten Bondesson (C)

1:e vice ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

0705-238680

Susanne Wisén (SD)

Ordinarie ledamot i bildningsnämnden, ersättare i socialnämnden, ersättare kommunfullmäktige

Ulf Pettersson (S)

Ordförande drift- och servicenämnden, ordförande valnämnden, ledamot kommunfullmäktige