Kontaktsök

Din sökning på forum: "Valnämnden" och parti: "Alla partier" gav 10 träffar:

Åsa Rasmussen (MP)

Ersättare valnämnden, ersättare kommunfullmäktige

Bo Holgersson (SD)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande ordinarie drift- och servicenämnden, vice ordförande valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

0708-622956

Frida Portin (C)

ordinarie ledamot valnämnden

Ingmar Wahlström (V)

Ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot i drift- och servicenämnden, ordinarie ledamot valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

0709-929330

Kurt Arvidsson (S)

Ersättare socialnämnden, ersättare valnämnden

Linda Eriksson (C)

1:e vice ordförande i socialnämnden, ersättare valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

Magnus Haferbier (SD)

Ordinarie ledamot i drift- och servicenämnden, ersättare valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

Magnus Nilsén (M)

1:e vice ordförande kommunfullmäktige, ledamot kommunfullmäktige, ersättare valnämnden

070-3965144

Mona Magnusson (M)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

Ulf Pettersson (S)

Ordförande drift- och servicenämnden, ordförande valnämnden, ledamot kommunfullmäktige