//Pressmeddelande

Tillsammans sparar vi el i vinter

221006

Torsås kommun står inför en vinter med rekordhöga elpriser. På grund av
energisituationen kan vi också stå inför plötsliga elavbrott. Om vi tillsammans
i Sverige kan sänka elförbrukningen med några procent, kan vi hålla risken för
detta, samt priserna, nere. Ytterst handlar det om att värna de som behöver det
mest.

Just nu träffas en ledningsgrupp i kommunen regelbundet för att hantera
situationen. Förvaltningarna arbetar skyndsamt med följande:

• Översyn av Torsås bostads fastighetsbestånd: installation av nya
luft/luftpumpar, byggnation av tre solcellsanläggningar.

• Övergripande översyn av all elförbrukning i kommunen vad gäller
utebelysning, lampor, uppvärmning i fastigheterna.

• Översyn och installation av reservkraftverk.

• Kommunen ser internt över all stand-by-teknik, skärmar och datorer.

• Kommunen kommer även att behöva reducera julbelysningarna.

Som privatperson kan man bidra till att spara på el. Byt till LED-lampor. Kör
enbart fulla maskiner och lufttorka tvätten. Använd vattenkokare i stället för
kastrull. Minimera teknik som står på stand-byläge. Duscha kortare tid.
Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi minska risken för elavbrott i
vinter.