//Pressmeddelande

Stängning av Eklövets förskola på grund av misstänkt spridning av Covid-19

Från och med 25/11 klockan 12.00 och veckan ut kommer Eklövets förskola i Söderåkra vara stängd på grund av personalbrist och misstänkt Covid-19. I dagsläget är en personal konstaterad smittad. Två väntar på provsvar och ytterligare fyra är hemma med symptom.

Om båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga arbeten och inte kan ordna omsorg på annat sätt, ta i detta fall kontakt med ansvarig rektor. Beslutet är taget av huvudman (Torsås kommun).

Beslut om stängning togs klockan 08.00 den 25/11 i enlighet med förordningen SFS 2020:115 på delegation av bildningsnämndens ordförande Sören Bondesson.

”Förordning (SFS 2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta”

För mer information:
Lena Sandgren Swartz, bildningschef: 0486-33 412