//Pressmeddelande

Muddring ger förbättrad tillgång till Bergkvara hamn

Mark- och miljödomstolen i Växjö fastslog i slutet av april att muddring kan påbörjas i Bergkvara småbåtshamn. Domslutet innebär att Torsås kommun har tillåtelse att muddra hamnen till ett ursprungligt djup om 2,5 meter. Muddringen genomförs dels för att förbättra för de båtägare som redan hyr båtplats i hamnen, men också för de båtturister som nyttjar hamnen som gästhamn. Samtidigt tas vissa mindre grund och större stenar bort i hamnbassängen.

– Det är glädjande att muddringen kommer att genomföras. På så vis kan båtlivet i hamnen utvecklas och bli en fördel för kommunens turistnäring, säger Christian Lindström, teknisk chef i Torsås kommun.
Föroreningsgraden i muddermassorna är förhållandevis låg och kan användas som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier.

Tidsåtgången för muddringen beräknas till en och en halv månad. Området som ska muddras är cirka 13500 kvadratmeter. Det kommer att ske under lågsäsong, vardagar mellan klockan 07.00 – 19.00.

För mer information: Christian Lindström, Torsås kommun, 0486-33212