Enskilt avlopp

 

Om det inte finns tillgång till kommunalt avloppsnät till fastigheten måste du ordna en egen avloppsanläggning. Innan du anlägger ett avlopp eller anordning för vattentoalett måste du söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden.

Hur den enskilda avloppsanläggningen skall utformas avgörs av de lokala förhållandena på platsen. Vad gäller anläggningens placering finns ett antal olika faktorer, som avstånd till grannars och egen vattentäkter, avstånd till grundvattnet och närhet till vattendrag, att ta hänsyn till.

Kommunen är medlem i avloppsguiden, vilket är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp se länk till höger.

 

Om du ska anlägga en ny enskild avloppsanläggning måste du i god tid söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden, du finner avloppsansökningsblanketten till höger. Även inför ändringar av befintliga anordningar (t.ex. "renoveringar" eller utökningar av gamla anläggningar) måste bygg- och miljönämnden kontaktas då detta oftast kräver en anmälan. Mycket av det du behöver veta finns i avloppsbroschyren Att anlägga avlopp i Torsås kommun. Klicka på länken till höger för att läsa.

 

Vid anläggningar som placeras utanför tomten bör ett servitut skrivas mellan de berörda fastigheterna.

 

Kommunen har valt att lägga ut en lista på de entreprenörer som har anlagt avlopp i Torsås kommun, denna lista finns här. Du kan även på Miljösamverkan Sydosts hemsida hitta entreprenörer som är diplomerade enligt Maskinentreprenörerna, se länk till höger.

 

 

 

grön linje

 

Miljömål- Grundvatten av god kvalitet Miljömål-God bebyggd miljö Miljömål- Ingen övergödning Miljömål - Hav i balans samt levande kust och skär Miljömål- Giftfri miljö Miljömål- Levande sjöar och vattendrag

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-01-22

Avgifter & taxor

 Länk till taxor och avgifter

Blanketter

Länk till blanketter

Kontakta oss

 Kontakt
 

Kontakt

Pernilla Landin            Miljöinspektör

Tfn:0486-331 87
E-post: Pernilla Landin 

Thérese Lindquist           Miljöinspektör

Tfn: 0486-331 86                        E-post: Therese Lindquist
       

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
  

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se