God man, förvaltare

Du som inte själv klarar av att tillvarata dina rättigheter eller har svårt att sköta din ekonomi kan få hjälp av en God man eller en förvaltare.

Det kan vara hög ålder, sjukdom, psykisk störning, handikapp eller någon annan orsak som gör att du inte kan bevaka din rätt, hantera dina skyldigheter, förvalta din egendom.

För dig som har de här behoven av hjälp kan få god man, förvaltare eller förmyndare utsedd av Överförmyndarnämnden.

Handläggare är Ann-Katrin Wahldorfsson och hon är på plats i Torsås kommunhus på måndagar klockan 9.00 – 15.00.

 

Kontakt

Ann-Katrin Wahldorfsson
Överförmyndarhandläggare

På plats i Torsås måndagar 09.00 - 15.00

Telefontid:
Måndag - torsdag 10.00 - 12.00
Tfn: 0481-452 20

E-post Ann-Katrin Wahldorfsson
Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

Läs mer om God man och Överförmyndare på vår samarbetspartner Nybro kommuns hemsida.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se