Höstfärger

Socialförvaltningen

Torsås kommun ska erbjuda vård, omsorg och serviceinsatser som bidrar till ett värdigt liv. I Torsås ska människor med funktionsnedsättning eller beroendeproblem erbjudas insatser som stödjer och stärker individen.

Torsås ska aktivt bekämpa utanförskap och arbetslöshet. Vi arbetar med ekonomiskt stöd och dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Vi värnar också om barns och ungdomars rätt till en trygg uppväxt.

Kvalitetsledningssystem

Kvalitets och ledningssystem

Kvalitets och ledningssystemet är ett hjälpmedel i form av rutiner, riktlinjer och handböcker för personal inom socialförvaltningen. 

Kvalitetsledningssystem
Höstfärger 2017

Hösten är på gång

Det meddelar Torsås träffpunkt som gläds åt alla vackra färger som är nu.
Med på bild finns Inga-Lill Sjögren och Cissi Ericsson

 

Senast uppdaterad 2017-10-06

Avgifter & taxor

 Länk till Taxor och avgifter

Blanketter

Länk till blanketter

Matsedlar

 Länk till matsedlar

Lättläst

 Banner lättlästa dokument

Bostadstillägg PPM

Pensionsmyndigheten bostadstillägg

LOV-valfrihetssystem

 Lag om valfrihetssystem, LOV
 

Kontakt

Lena Sjöstrand

Lena Sjöstrand
Socialchef

Tfn: 0486-336 52
E-post: Lena Sjöstrand

Fax: 0486-336 47
Socialförvaltningen
Kalmarvägen 4

 
 

Kontakt

Administrativ enhet

Liselott Lindvall
Nämndsekreterare
Tfn: 0486-336 43
E-post: Liselott Lindvall

Lena Skotheim
Systemförvaltare
Tfn: 0486-337 95
E-post: Lena Skotheim

Gill Lindau
Avgiftshandläggare
Tfn: 0486-336 44
E-post: Gill Lindau

Kerstin Jonskog Bertilsson
Verksamhetshandläggare
Tfn: 0486-337 15 
E-post: Kerstin Jonskog Bertilsson

Åsa Jonasson
MAS/kvalitetssamordnare
Tfn: 0486-336 45
E-post Åsa Jonasson

 
 

Akuta ärenden

under kontorstid, kl. 08.00-16.00 (jun-aug kl. 08.00-15.00)
växel; 0486-331 00

utanför kontorstid hänvisas till Sydostjouren som nås via SOS Alarm på telefonnummer 112

Från den 19 mars 2018, nås Sydostjouren på telefonnummer 020-45 39 00 

SOS alarm telefon; 112.

 

Äldre

 Äldre 

Säg vad du tycker

 img_0083 

Värdegrund Torsås kommun

 Banner Värdegrund Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se