Höstfärger

Socialförvaltningen

Torsås kommun ska erbjuda vård, omsorg och serviceinsatser som bidrar till ett värdigt liv. I Torsås ska människor med funktionsnedsättning eller beroendeproblem erbjudas insatser som stödjer och stärker individen.

Torsås ska aktivt bekämpa utanförskap och arbetslöshet. Vi arbetar med ekonomiskt stöd och dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Vi värnar också om barns och ungdomars rätt till en trygg uppväxt.

Kvalitetsledningssystem

Kvalitets och ledningssystem

Kvalitets och ledningssystemet är ett hjälpmedel i form av rutiner, riktlinjer och handböcker för personal inom socialförvaltningen. 

Kvalitetsledningssystem
Höstfärger 2017

Hösten är på gång

Det meddelar Torsås träffpunkt som gläds åt alla vackra färger som är nu.
Med på bild finns Inga-Lill Sjögren och Cissi Ericsson

 

Senast uppdaterad 2017-10-06

Avgifter & taxor

 Länk till Taxor och avgifter

Blanketter

Länk till blanketter

Matsedlar

 Länk till matsedlar

Lättläst

 Banner lättlästa dokument

Bostadstillägg PPM

Pensionsmyndigheten bostadstillägg
 
 

Kontakt

Lena Sjöstrand

Lena Sjöstrand
Socialchef

Tfn: 0486-336 52
E-post: Lena Sjöstrand

Fax: 0486-336 47
Socialförvaltningen
Kalmarvägen 4

 
 

Kontakt

Administrativ enhet

Linda Ivholm Sjölander Assistent/handläggare
Tfn: 0486-33 654
E-post: Linda Ivholm Sjölander

Liselott Lindvall
Nämndsekreterare
Tfn: 0486-336 43
E-post: Liselott Lindvall

Lena Skotheim
Systemförvaltare
Tfn: 0486-337 95
E-post: Lena Skotheim

Gill Lindau
Avgiftshandläggare
Tfn: 0486-336 44
E-post: Gill Lindau

Kerstin Jonskog Bertilsson
MAS
Tel: 0486-336 45
E-post: Kerstin Jonskog Bertilsson

 
 

Akuta ärenden

under kontorstid, kl. 08.00-16.00 (jun-aug kl. 08.00-15.00)
växel; 0486-331 00

utanför kontorstid hänvisas till polisens direktnummer
114 14 eller

SOS alarm telefon; 112.

 

Äldre

 Äldre 

Säg vad du tycker

 img_0083 

Värdegrund Torsås kommun

 Banner Värdegrund Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se