Dalskär

Social- och Omsorgsförvaltning

Torsås kommun ska erbjuda vård, omsorg och serviceinsatser som bidrar till ett värdigt liv. I Torsås ska människor med funktionsnedsättning eller beroendeproblem erbjudas insatser som stödjer och stärker individen.

Torsås ska aktivt bekämpa utanförskap och arbetslöshet. Vi arbetar med ekonomiskt stöd och dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Vi värnar också om barns och ungdomars rätt till en trygg uppväxt.

Larm GSM + klocka

Digitala Larm

Digitala larm har installerats över hela kommunen

 

Medborgartjänster
Söka försörjningsstöd och kunna följa sitt ärende via webb "Mina sidor"

Det innebär att du som sökande och skriven i Torsås kommun, kan logga in och följa ditt ärende digitalt
Det som behövs är ett giltigt BankID

Länk till "Mina sidor"

 

Senast uppdaterad 2019-09-02

Avgifter & taxor

 Länk till Taxor och avgifter

Blanketter

Länk till blanketter

Matsedlar

 Länk till matsedlar

Lättläst

 Banner lättlästa dokument

Bostadstillägg PPM

Pensionsmyndigheten bostadstillägg

LOV-valfrihetssystem

 Lag om valfrihetssystem, LOV
 

Kontakt

alexander-louhichi

Socialförvaltning
Tf socialchef 

Alexander Louhichi
Tfn: 0486-331 33
E-post 
Alexander Louhichi

Fax: 0486-336 47
Socialförvaltningen
Kalmarvägen 4

 
 

Kontakt

claes_wiriden

Omsorgs-förvaltning
Omsorgschef

Claes Wiridén

Tfn: 0486-336 90
E-post 
Claes Wiridén

Fax: 0486-336 47
Socialförvaltningen
Kalmarvägen 4

 
 

Kontakt

Administrativ enhet

Åsa Rasmussen
Nämndsekreterare
Tfn: 0486-336 43
E-post: Åsa Rasmussen

Lena Skotheim
Systemförvaltare
Tfn: 0486-337 95
E-post: Lena Skotheim

Gill Lindau
Avgiftshandläggare
Tfn: 0486-336 44
E-post: Gill Lindau

Ann-Britt Mårtensson
MAS
Tfn: 0486-336 45
E-post Ann-Britt Mårtensson

 
 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 
 

Akuta ärenden

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Växel tfn: 0486 331 00

Kontorstider helgfria vardagar
mån-fre 08.00-12.00
och 13.00-16.00

De enskilda dagar då receptionen stänger klockan 12.00, hänvisas till 0486-33680.

Utanför kontorstider:
Sydostjouren tfn: 020-45 39 00

Orosanmälan länk>Orosanmälan länk>

 

Äldre

 Äldre 

Säg vad du tycker

 img_0083 

Värdegrund Torsås kommun

 Banner Värdegrund Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se