Socialnämnden

Socialnämnden fullgör bland annat med stöd av Socialtjänstlagen kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd samt psykiatri- och omsorgs-verksamhet. Nämnden har också ansvar för den hälso- och sjukvård som åvilar kommunen genom lagstiftning eller avtal.

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal psykiatri. 

Socialnämnden ansvarar även för kommunens individ- och familjeomsorg, allt i enlighet med vad som stadgas i socialtjänstlagen och övriga allmänna författningar. I uppgiften ingår bland annat bistånd till enskilda och familjer, ungdomsvård, missbrukarvård, tillämpning av LVU (Lagen om vård av unga) och LVM (Lagen om vård av missbrukare) med mera. 

Socialnämnden ansvarar dessutom för kommunens familjerådgivning samt bistår med hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering enligt skuldsaneringslagen genom avtal med Kalmar kommun. 

Ytterligare ansvarsområden för Socialnämnden är tillståndsgivning och uppföljning enligt lagen om anordnande av visst automatspel och uppgifter enligt alkohollagen tillsyn enligt 19 § Lag om ändring av tobakslagen (1993:581) beträffande 12 §. Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde.

 

Ledamöter i socialnämnden 2019-2022

Parti      Namn                                                                  Kontakt             
S Christina Lönnqvist (Ordf) 070-279 92 71
S Lars Häggbring
M Ewy Svensson (1:e vice ordf) 070-952 75 74
V Gunilla Modin
KD Anna Olausson
C Linda Eriksson (2:e vice ordf) 0486-300 51
C Frida Portin
SD Maria Petersson
SD Melker Lyth

Ersättare i socialnämnden 2019-2022

Parti      Namn                                                                  Kontakt             
Marie Louise Aspernäs
Leif Petersson
Ingegerd Tornegård
Margareta Ohlin
KD Sigrid Blomberg
C Cecilia Sjögren
MED Per Olov Karlsson  
SD Yvonne Karlsson
SD Mikael Petersson

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-09-23
 

Kontakt

Liselott Lindvall
Sekreterare socialnämnden

Tfn:0486-336 43
Fax: 0486-336 41
E-post: Liselott Lindvall

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se