Boende, miljö och hälsa

gölen i höstglans

Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen.                                                    

2018-10-03

Finns risken att gödselbrunnen blir överfull?

Till följd av den varma och torra sommaren 2018 finns det möjlighet att ansöka om undantag gällande gödselspridning.

2018-09-17

Ägare av flerbostadshus i Torsås kommun uppmanas till radonmätning

Ett delmål inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är att radonhalten i inomhusluften ska vara lägre än 200 Bq/m3 i samtliga bostäder i Sverige år 2020.

2018-08-21

Ny naturvårdsplan på gång och ni kan hjälpa oss med arbetet!

På uppdrag av Torsås kommun kommer en extern naturspecialist ta fram ett underlag som ger vägledning och kunskap om kommunens natur. Detta underlag kommer att utgöra en viktig del i kommunens framtida arbete inom naturvårdsplanering med koppling till den nya översiktsplanen.

Avgifter & taxor

 Länk till taxor och avgifter

Blanketter

Länk till blanketter

Kontakta oss

 Kontakt
 

Kontakt

Chatarina Holmberg

Chatarina Holmberg Samhälls-byggnadschef

Tfn: 0486-331 80
E-post: Chatarina Holmberg

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Vattenråd

 Vattenråd 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se