fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Nominera till kvalitetspriset 2023

Tycker du att någon inom socialnämndens verksamheter förtjänar ett pris?

Socialnämnden kvalitetspris är ett pris som delas ut till en person eller enhet inom det här området. Priset instiftades 2019.

Kommuninvånare i Torsås kommun, brukare/klienter, anhöriga eller enskild medarbetare har möjlighet att nominera någon till detta kvalitetspris. Verksamheter, arbetslag eller medarbetare kan också själva ansöka om kvalitetspriset.

I nomineringen ska det tydligt framgå hur personen eller verksamheten har arbetat med ett tydligt brukar-/klientfokus, systematiskt utvecklat en god och hållbar arbetsmiljö eller gjort särskilda prestationer.

Nomineringen ska vara inskickad senast den 29 maj till socialforvaltningen@torsas.se.

Mer information: 2022 års kvalitetspris