Kontaktsök

Din sökning på forum: "Drift- och servicenämnden" och parti: "Alla partier" gav 13 träffar:

Bo Holgersson (SD)

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande ordinarie drift- och servicenämnden, vice ordförande valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

0708-622956

Charlotte Hjelmberg (SD)

ersättare drift- och servicenämnden, ersättare kommunfullmäktige

Christofer Johansson (C)

1:e vice ordförande drift och servicenämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige

Ingmar Wahlström (V)

Ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot i drift- och servicenämnden, ordinarie ledamot valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

0709-929330

Jan Hagström (SD)

ersättare drift- och servicenämnden

Jan-Olof Olsson (C)

ersättare drift- och servicenämnden, ersättare kommunfullmäktige

0703-831245

Johan Petersson (L)

ersättare drift- och servicenämnden, ledamot kommunfullmäktige

070-5546789

Kamilla Gustavsson Agborg (S)

Ersättare i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot drift- och servicenämnden, ersättare kommunfullmäktige

Magnus Haferbier (SD)

Ordinarie ledamot i drift- och servicenämnden, ersättare valnämnden, ledamot kommunfullmäktige

Magnus Persson (S)

ersättare drift- och servicenämnden

Patrik Karlsson (S)

ersättare drift- och servicenämnden

Tore Eriksson (C)

ersättare drift- och servicenämnden

Ulf Pettersson (S)

Ordförande drift- och servicenämnden, ordförande valnämnden, ledamot kommunfullmäktige