fri att använda
//Omsorg och stöd

Välkommen att skicka in nomineringar till Socialnämndens kvalitetspris 2021!

Socialnämnden kvalitetspris är ett pris som delas ut till en person eller enhet inom socialnämndens verksamheter. Priset instiftades 2019.

Kommuninvånare i Torsås kommun, brukare/klienter, anhöriga eller enskild medarbetare har möjlighet att nominera någon till detta kvalitetspris.
Verksamheter, arbetslag eller medarbetare kan också själva ansöka om kvalitetspriset.

I nomineringen ska det tydligt framgå hur personen eller verksamheten har arbetat med ett tydligt brukar-/klientfokus, systematiskt utvecklat en god och hållbar arbetsmiljö eller gjort särskilda prestationer.

Nomineringen ska vara inskickad senast den 30 april!

Mer information om Socialnämndens kvalitetspris finns att läsa här!